một hình tròn có diện tích là 78,5 cm2.Tính bán kính của hình tròn đó làm giúp em vs ạ em cảm ơn

Question

một hình tròn có diện tích là 78,5 cm2.Tính bán kính của hình tròn đó
làm giúp em vs ạ em cảm ơn

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-09-23T15:36:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:37:33+00:00

  Đáp án:

  Bán kính của hình tròn này là:

      R²=78,5:3,14=25⇒R=5(cm)

  0
  2021-09-23T15:37:44+00:00

  $#Dino$

  Bán kính của hình tròn này là:

      `R²=78,5:3,14=25⇒R=5 (cm)`

  Đuồng kính của hình tròn là:

         `5xx2=10(cm)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )