Một hình trụ có diện tích xung quanh là 20 pi (cm^2) và diện tích toàn phần là 38 pi (cm^2). Tính thể tích hình trụ đó ( lm đầy đủ các bước giúp mik ạ

Question

Một hình trụ có diện tích xung quanh là 20 pi (cm^2) và diện tích toàn phần là 38 pi (cm^2). Tính thể tích hình trụ đó ( lm đầy đủ các bước giúp mik ạ )

in progress 0
Harper 8 giờ 2021-09-20T09:01:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:02:27+00:00

  Diện tích đáy:

  $(38\pi-20\pi):2= 9\pi (cm^2)$ 

  Bán kính đáy:

  $S= r^2\pi \Leftrightarrow r=3(cm)$ 

  Chu vi đáy:

  $2r\pi= 6\pi (cm)$ 

  Chiều cao:

  $20\pi:6\pi=\frac{10}{3}(cm)$ 

  Thể tích hình trụ:

  $V= Sh= 30\pi (cm^3)$

  0
  2021-09-20T09:02:37+00:00

  Đáp án:

  30π cm³

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích đáy hình trụ là :

  (38π – 20π) : 2 = 9π cm²

  Bán kính đáy hình trụ là :

  S đáy = π.r² ⇔ 9π = π.r² ⇒ r = 3cm

  Chu vi đáy hình trụ là :

  C = 2πr = 2π.3 = 6π cm

  Chiều cao hình trụ là :

  20π : 6 π = 10/3 cm

  thể tích hình trụ đó là :

  V = S .h = 9π . 10/3 = 30π cm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )