một hình vuông có diện tích là 64 cm vuông hỏi tính cạnh hình vuông và chu vi hình vuông giải

Question

một hình vuông có diện tích là 64 cm vuông hỏi tính cạnh hình vuông và chu vi hình vuông
giải

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-20T20:47:06+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:48:41+00:00

  Đáp án:

  Cạnh $8cm$; chu vi $32cm$

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh

  Ta có: $64=8×8$

  Do đó cạnh hình vuông là $8cm$

  Chu vi hình vuông là:

  `\qquad 8×4=32(cm)`

  Đáp số: cạnh $8cm$; chu vi $32cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )