một học sinh chạy xe đạp với tốc độ trung bình 4m/s biết nhà cách trường hợp 1,2 km Tính thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường Hỏi chuyển động củ

Question

một học sinh chạy xe đạp với tốc độ trung bình 4m/s biết nhà cách trường hợp 1,2 km Tính thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường
Hỏi chuyển động của học sinh từ nhà đến trường là chuyển đọng đều hay không đều? Tại sao?

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2021-11-25T00:32:03+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:33:53+00:00

  Đáp án:

   $t=300s$

  Giải thích các bước giải:

   Đổi $1,2km=1200m$

  Thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường: $t=\frac{1200}{4}=300s=5phút$

  Đây chưa chắc là chuyển động đều vì đề chỉ nói là vận tốc trung bình, tức là bạn học sinh này có vận tốc khi đi thay đổi, nên không phải chuyển động đều.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )