Một học sinh chế tạo một chiếc đèn ngủ bằng cách dùng một đèn sợi đốt (6V – 3W) nối vào mạng điện xoay chiều 220V trong nhà qua một máy biến thế. Học

Question

Một học sinh chế tạo một chiếc đèn ngủ bằng cách dùng một đèn sợi đốt (6V – 3W) nối vào mạng điện xoay chiều 220V trong nhà qua một máy biến thế. Học sinh này phải dùng máy tăng thế hay máy hạ thế? Tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy là bao nhiêu?

in progress 0
Sarah 1 tháng 2021-11-03T12:00:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:01:44+00:00

  Đáp án:

   110/3

  Giải thích các bước giải:

   dùng máy hạ thế từ 220V xuống 6V
  \[\frac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{220}}{6} = \frac{{110}}{3}\]

  0
  2021-11-03T12:02:19+00:00

  Đáp án:

  $≈36,67$

  Giải thích các bước giải:

  Học sinh đó phải dùng máy hạ thế.

  Tỉ số giữa vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp:

           $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{220}{6}≈36,67$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )