Một học sinh dùng thước đo độ dài bàn học,kết quả 3 lần đó là:1 là:120,5cm;122,3cm;121,1cm,hãy chi biết ĐCNN của thước đã dùng và kết quả trung bình 3

Question

Một học sinh dùng thước đo độ dài bàn học,kết quả 3 lần đó là:1 là:120,5cm;122,3cm;121,1cm,hãy chi biết ĐCNN của thước đã dùng và kết quả trung bình 3 lần đo

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-12-08T01:52:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:53:31+00:00

  Đáp án: 121,3 cm.

  Giải thích các bước giải: ĐCNN của thước là 0,1 cm.

  Kết quả trung bình của 3 lần đo:

  (120,5 + 122,3 + 121,1)/3 = 121,3 cm.

  0
  2021-12-08T01:53:37+00:00

  Đáp án: 121,3 cm.

  Giải thích các bước giải: ĐCNN của thước là 0,1 cm.

  Kết quả trung bình của 3 lần đo:

  (120,5 + 122,3 + 121,1)/3 = 121,3 cm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )