một học sinh khỏe mạnh trung bình 1 lần hít được 400ml không khí . cơ thể giữ lại 60% lượng kí oxi khi hít vào . giả sử 1 phút học

Question

một học sinh khỏe mạnh trung bình 1 lần hít được 400ml không khí . cơ thể giữ lại 60% lượng kí oxi khi hít vào . giả sử 1 phút học sinh đó thực hiện 18 hoạt động hô hấp . theo lí thuyết 1 ngày 1 đêm (24h) học sinh này lấy được bao nhiêu mét khối khí oxi. biết oxi trong không khí chiếm 21% (mọi người giúp mình với ạ mình đang cần gấp)

in progress 0
Amara 2 năm 2021-08-22T14:52:14+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:53:16+00:00

  Đáp án:

  1,306368 m³

   

  Giải thích các bước giải:

  24h = 1440 phút

  ⇒ Số hoạt động hô hấp thực hiện trong 24h là 18 × 1440= 25920

  Lượng không khí hít vào trong 24h là: 25920 × 400= 10368000 (ml)= 10,368 (m³)

  ⇒ Lượng khí oxi hít vào trong 24h là: 10,368 × 21%= 2,17728 (m³)

  ⇒Lượng khí oxi mà học sinh đó lấy được trong 24h là: 2,17728 × 60%= 1,306368 (m³)

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )