Một học sinh làm thí nghiệm như sau: (1). Cho dung dịch axit HCl tác dụng với đinh Fe sạch. (2). Đun sôi nước. (3).Đốt một mẫu cacbon. Hỏi

Question

Một học sinh làm thí nghiệm như sau:
(1). Cho dung dịch axit HCl tác dụng với đinh Fe sạch.
(2). Đun sôi nước.
(3).Đốt một mẫu cacbon.
Hỏi:
a) Trong những thí nghiệm nào có sản phẩm mới xuất hiện, chat đó là chất gì?
b) Trong thí nghiệm nào có sự biểu hiện của thay đổi trạng thái?
c) Trong thí nghiệm nào có sự tiêu oxi?

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-09-06T10:12:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:13:12+00:00

  Đáp án:

  $\textrm{a) Phản ứng (1)}$

  $\textrm{b) Phản ứng (2)}$

  $\textrm{c) Phản ứng (3)}$

  Giải thích các bước giải:

  $a)Fe+2HCl  \to FeCl_2+H_2\uparrow$

  $b)Nước$ $sôi$

  $c)C+O_2 \buildrel{{t^o}}\over\to CO_2\uparrow$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )