Một học sinh ném một vật có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 6 m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2 . Cơ n

Question

Một học sinh ném một vật có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao
với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 6 m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2
. Cơ năng của vật khi vật chuyển động là
A. 18,4 J. B. 16 J. C. 10 J. D. 4 J.

in progress 0
Julia 2 giờ 2021-10-24T00:25:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:27:10+00:00

  Đáp án:

  Một học sinh ném một vật có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao
  với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 6 m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2
  . Cơ năng của vật khi vật chuyển động là
  A. 18,4 J. B. 16 J. C. 10 J. D. 4 J.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )