một học sinh quan sát được tia nắng từ đỉnh cột cờ tạo với mặt đất một góc 80 độ , khi đó bạn dùng thước đo được bóng cột cờ trên mặt đất là 0,88 m .T

Question

một học sinh quan sát được tia nắng từ đỉnh cột cờ tạo với mặt đất một góc 80 độ , khi đó bạn dùng thước đo được bóng cột cờ trên mặt đất là 0,88 m .Tính chiều cao của cột cờ

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-11-17T07:17:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:18:56+00:00

  Đáp án:

   chiều cao cột cờ là:

  tan80 . 0.88 ≈5(m)

  vậy ………………………

   

  0
  2021-11-17T07:19:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đây bạn nghiên cứu nhá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )