một học sinh sử dụng máy hút bụi có công suất 1,5kW để dọn dẹp phòng của mình trong 8 phút . lượng điện năng mà máy tiêu thụ khi hoạt động là

Question

một học sinh sử dụng máy hút bụi có công suất 1,5kW để dọn dẹp phòng của mình trong 8 phút . lượng điện năng mà máy tiêu thụ khi hoạt động là

in progress 0
Katherine 4 tháng 2021-08-15T20:47:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:49:14+00:00

  Đáp án:

  $A = 720000J$ 

  Giải thích các bước giải:

  1,5kW = 1500W

  Điện năng tiêu thụ của máy tiêu thụ là:

  $A = P.t = 1500.8.60 = 720000J$ 

  0
  2021-08-15T20:49:33+00:00

  Đáp án:0,2(kWh) hoặc 720000(J)

   

  Giải thích các bước giải:c1

  đổi 8 phút=2/15h

  Lượng điện năng mà may tiêu thụ khi hđ là

  A=P.t=1,5.2/15=0,2(kWh)

   C2

  đổi 8 phút=480s

         1,5Kw=1500W

  Lượng điện năng mà may tiêu thụ khi hđ là

  A=P.t=1500.480=720000(J)

  làm nhanh nên mik chưa kiểm soát đc hết…tham khảo thôi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )