Một học sinh thả 600g chì ở nhiệt độ 100oC vào 500g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oC. Tính nhiệt lượng nước thu vào? Tính nhiệt

Question

Một học sinh thả 600g chì ở nhiệt độ 100oC vào 500g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oC. Tính nhiệt lượng nước thu vào? Tính nhiệt dung riêng của chì? So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được và nhiệt dung riêng của nước chỉ ra trong bảng, giải thích tại sao có sự chênh lệch . Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg. K

in progress 0
Clara 13 giờ 2021-09-18T01:40:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T01:42:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng thu vào của nước là :

  Q1 = m1.c1. ( t°3 – t° ) 

  ➩  Q1 = 0,5.4200.(60-58,5) 

  ➩ Q1 = 3150 J

   Nhiệt lượng tỏa ra củ chì là :

  Q2 = m2.c2. ( t°2 – t°3 ) 

  Vì Q thu = Q tỏa 

  ➩ 3150 = 0,6.c2. (100 – 60 ) 

  ➩ c2 = 3150/0, 6.(100-60) 

  ➩c2 = 131,25 J/kg. K

  Vậy nhiệt dung riêng của chì là

  131,25 J/kg. K

  *So sánh : 

  Nhiệt dung riêng của chì khi tính được lớn hơn nhiệt dung riêng trong bảng chênh lệch với nhau khoảng 1,25 . Vì trong quá trình trao đổi nhiệt thì do sự mất mát và trao đổi nhiệt  ra môi trường xung quanh 

  0
  2021-09-18T01:42:23+00:00

  Áp dụng công thức : Q=m.c.∆t

  Phương trình cân bằng nhiệt :

      Qtoả ra = Qthu vào .     

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Q1=0,5.4200.(60-58,5)=3150 (J)

  Nhiệt độ cuối cùng của nước là 60°C nên nhiệt độ cuối cùng của chì là 60°C

  Gọi c (J/Kg.k) là nhiệt dung riêng của chì

  Nhiệt lượng mà chì tỏa ra

  Q2=0,6.c.(100-60)=24.c (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt : 

  Q1 = Q2

  => 3150 = 24.c

  => c = 131,25 

  Vậy nhiệt dung riêng của chì là 131,25 J/Kg.k

  Nhiệt dung riêng của chì trong SGK là 130 J/Kg.k

  Có sự chênh lệch này là do trong quá trình truyền nhiệt giữa nước và chì thì có một phần nhiệt lượng hao phí tỏa ra và trào đổi nhiệt với môi trường xung quanh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )