Một hòn bi m = 500 g được thả rơi tự do từ độ cao 40 m so với mặt đất. Cho g = 10 m/s2. a/ Tính giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại

Question

Một hòn bi m = 500 g được thả rơi tự do từ độ cao 40 m so với mặt đất. Cho g = 10 m/s2.
a/ Tính giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc thả vật.
b/ Tính vận tốc vật khi chạm đất.

in progress 0
aihong 1 năm 2021-10-16T05:52:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:53:31+00:00

  a, Gốc thế năng tại mặt đất  

  $m= 500g= 0,5kg$

  $W_{d_o}= 0$ 

  $W_{t_o}= mgh_o= 0,5.10.40= 200 (J)$ 

  $W_o= W_{t_o}+ W_{d_o}= 200 (J)$ 

  b, 

  $v^2 – v_o^2= 2gh$

  => $v= \sqrt{2gh}= 20\sqrt{2} (m/s)$

  0
  2021-10-16T05:53:53+00:00

  Vật lý 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )