– Một hòn đá rơi tự do từ độ cao 125m rớt xuống đất, lấy g=10m/s^2. Tính thời gian rơi và vận tốc của hòn đá ngay khi chạm đất. – Một lò xo có chiều d

Question

– Một hòn đá rơi tự do từ độ cao 125m rớt xuống đất, lấy g=10m/s^2. Tính thời gian rơi và vận tốc của hòn đá ngay khi chạm đất.
– Một lò xo có chiều dài 18cm, tác dụng vào lò xo một lực thì nó dài 20cm. Tính lực đàn hồi của lò xo biết lo xo có độ cứng 100N/m.

in progress 0
Hadley 3 tuần 2021-11-24T23:55:51+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:56:58+00:00

  Đáp án:t=25s

  v=250m.s

  F=2N

   

  Giải thích các bước giải:h=125m;

  rơi tự do:

  thời gian rơi: 
  \(h = \frac{{g.{t^2}}}{2} =  > t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\frac{{2.125}}{{10}}}  = 25{\rm{s}}\)

  vận tốc chạm đất: 

  \(v = g.t = 10.25 = 250(m/s)\)

  câu 2: 

  l0=18cm; l-20cm;k=100N/m

  độ dãn lò xo: 
  \(\Delta l = l – {l_0} = 20 – 18 = 2cm = 0,02m\)

  lực đàn hồi: 
  \(F = k.\Delta l = 100.0,02 = 2N\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )