Một hỗn hợp A gồm H2 H2S SO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:3. Trộn A với O2 dư trong bình kín có xúc tác V2O5 rồi đốt cháy. Biết các phản ứng xảy ra h

Question

Một hỗn hợp A gồm H2 H2S SO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:3. Trộn A với O2 dư trong bình kín có xúc tác V2O5 rồi đốt cháy. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Làm lạnh hỗn hợp chỉ thu được một chất X duy nhất. Xác định cthh của X
Giúp mình với ạ ;-;

in progress 0
Adeline 2 tuần 2021-07-12T12:37:30+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:39:15+00:00

  Đáp án:

  ${H_2}S{O_4}.\dfrac{2}{3}S{O_3}$

  Giải thích các bước giải:

  $2{H_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2{H_2}O$

  $2{H_2}S + 3{O_2} \to 2S{O_2} + 2{H_2}O$

  $2S{O_2} + {O_2}\xrightarrow{{{V_2}{O_5},{t^o}}}2S{O_3}$

  Đặt ${n_{{H_2}}} = 1;{n_{{H_2}S}} = 2;{n_{S{O_2}}} = 3$

  $\begin{gathered}
     \Rightarrow {n_{S{O_3}}} = {n_{{H_2}S}} + {n_{S{O_2}}} = 2 + 3 = 5 \hfill \\
    {n_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}}} + {n_{{H_2}S}} = 1 + 2 = 3 \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  Khi làm lạnh ta có: 

  $S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}$

        3             3                  3

  ⇒ $S{O_3}$ dư 2 mol 

  ⇒ X là oleum: ${H_2}S{O_4}.\dfrac{2}{3}S{O_3}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )