Một hỗn hợp gồm Al2O3 ,Al , Fe , Fe2O3 , CuO và Cu . Bằng phương pháp hóa học hãy tách ra hoàn toàn các chất ra khỏi hỗn hợp trên mà không thay đổi kh

Question

Một hỗn hợp gồm Al2O3 ,Al , Fe , Fe2O3 , CuO và Cu . Bằng phương pháp hóa học hãy tách ra hoàn toàn các chất ra khỏi hỗn hợp trên mà không thay đổi khối lượng

in progress 0
Lydia 1 giờ 2021-09-07T10:33:59+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:35:10+00:00

  Cho hỗn hợp vào dd NaOH dư, đo thể tích khí bay ra (đktc). Thu được dd A chứa $NaOH$, $NaAlO_2$ và chất rắn B chứa $Fe$, $Fe_2O_3$, $CuO$. 

  Sục dư $CO_2$ vào A, tách lấy tủa đem nung thu được $Al_2O_3$. Lấy lượng $Al_2O_3$ với số mol bằng $\dfrac{2}{3}$ mol hidro bay ra, đem đpnc thu được Al ban đầu. Còn lại là $Al_2O_3$ ban đầu.

  Khử hoàn toàn B bằng CO dư, dẫn khí sau phản ứng vào dd $Ca(OH)_2$ dư để đo số mol $Fe_2O_3+CuO$ (theo mol O bị khử). Chất rắn C sau phản ứng là Fe, Cu. 

  Cho C vào HCl dư. Lọc ra Cu không tan, đem cân khối lượng, suy ra mol CuO ban đầu, tính được mol $Fe_2O_3$ ban đầu. Nung Cu thu được CuO. Lấy lượng Fe có số mol bằng $\dfrac{1}{2}$ số mol $Fe_2O_3$ trong lượng Fe tách ra. Nung lượng Fe lấy ra này trong $Cl_2$. Lấy muối tác dụng với NaOH dư lấy kết tủa nung được $Fe_2O_3$.

  Lượng Fe còn lại là Fe ban đầu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )