Một hỗn hợp gồm ankan X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần 36,8 gam O2. tìm CTPT của hai ankan

Question

Một hỗn hợp gồm ankan X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần 36,8 gam O2. tìm CTPT của hai ankan

in progress 0
Katherine 4 tháng 2021-08-05T17:08:58+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:10:55+00:00

  Đáp án:

  \(CTPT:{C_3}{H_8};{C_4}{H_{10}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 2}} + \dfrac{{3\overline n  + 1}}{2}{O_2} \to \overline n C{O_2} + \overline n  + 1{H_2}O\\
  {n_{{O_2}}} = \dfrac{{36,8}}{{32}} = 1,15\,mol\\
  {n_{hh}} = 1,15 \times \dfrac{1}{{\dfrac{{3\overline n  + 1}}{2}}} = \dfrac{{2,3}}{{3\overline n  + 1}}(mol)\\
   \Rightarrow \dfrac{{10,2}}{{\dfrac{{2,3}}{{3\overline n  + 1}}}} = 14\overline n  + 2 \Leftrightarrow 14\overline n  + 2 = \dfrac{{102}}{{23}}(3\overline n  + 1)\\
   \Rightarrow \overline n  = 3,5 \Rightarrow CTPT:{C_3}{H_8};{C_4}{H_{10}}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )