Một hỗn hợp gồm Na2SO4 và K2SO4 trộn theo tỉ lệ 1:2 về số mol.Hòa tan hỗn hợp vào 102 g nước, thu đc dd A. Cho 1664g dd BaCl2 10% vào dd A, xuất hiện

Question

Một hỗn hợp gồm Na2SO4 và K2SO4 trộn theo tỉ lệ 1:2 về số mol.Hòa tan hỗn hợp vào 102 g nước, thu đc dd A. Cho 1664g dd BaCl2 10% vào dd A, xuất hiện kết tủa.Lọc bỏ kết tủa, thêm H2SO4 dư vào nước lọc thấy tạo ra 46,6g kết tủa.
Xác định nồng độ phần trăm của Na2SO4 và K2SO4 trong dd A ban đầu.

in progress 0
Peyton 4 tháng 2021-08-09T03:13:35+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T03:14:59+00:00

  Đáp án:

  Số gam BaCl2 = 10%. 1664 = 166,4 g => số mol = 166,4:208 = 0,8 mol 46,6 gam BaSO4 = 0,2 mol Na2SO4 + BaCl2 —–> BaSO4 + 2NaCl x mol xmol K2SO4 + BaCl2 —–> BaSO4 + 2KCl 2xmol 2xmol H2SO4 + BaCl2 —–> BaSO4 + 2HCl 0,2 0,2 mol => 3x +0,2 = 0,8 => x = 0,2 m Na2SO4 = 0,2.142 = 28,4 g m K2SO4 = 0,4.174= 69,6g khối lượng d d = 102 + 28,4 + 69,6 = 200 g C% của Na2SO4 = 14,2% C% của K2SO4 = 34,8%

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )