Một hỗn hợp khí A chứa oxi và cacbonic có tỉ khối hơi so với hiđro là 19. Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí trên và % thể tích của oxi.

Question

Một hỗn hợp khí A chứa oxi và cacbonic có tỉ khối hơi so với hiđro là 19. Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí trên và % thể tích của oxi.

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-12-06T09:59:33+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T10:01:05+00:00

  Đáp án:

   dA/H2=19

  => M A=38

  O2(32)               6

                 38

  CO2(44)            6

  =>$\frac{nO2}{nCO2}$ =$\frac{6}{6}$ =1

  V%O2=%nO2=$\frac{1}{2}$ .100=50%

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )