Một hỗn hợp Y có khối lượng 7,8 g gồm 2 kim loại Al và Mg, biết tỉ lệ số mol của Al và Mg trong hỗn hợp là 2 : 1. Tính số mol và khối lượng của mỗi ki

Question

Một hỗn hợp Y có khối lượng 7,8 g gồm 2 kim loại Al và Mg, biết tỉ lệ số mol của Al và Mg trong hỗn hợp là 2 : 1. Tính số mol và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợpY

in progress 0
Rose 5 ngày 2021-12-04T09:06:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T09:08:13+00:00

  Gọi x (mol) là nMg, ta có:

  nAl : nMg= 2:1 ==>  nAl=2x (mol)

  Vậy suy ra, ta có:

  27x2x + 24x= 7,8

  ==> x=0,1 (mol)

  ==> nAl= 0,2 (mol)

  mMg= 0,1 x 2 4= 2,4 (g)

  mAl= 0,2 x 27= 5,4 (g)

  0
  2021-12-04T09:08:25+00:00

  Đáp án:

   2,4g và 5m4 g

  Giải thích các bước giải:

   gọi a là số mol Mg

  ta có

  nAl : nMg=2:1=>nAl=2a mol

  Ta có

  27x2a+24a=7,8

  =>a=0,1 mol

  =>nMg=0,1 mol

  nAl=0,2 mol

  mMg=0,1×24=2,4 g

  mAl=0,2×27=5,4 g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )