Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc ban đầu bằng v0. Bỏ qua lực cản của không khí. Khi rơi xuống chạm đất thì vận tốc c

Question

Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc ban đầu bằng v0. Bỏ qua lực cản của không khí. Khi rơi xuống chạm đất thì vận tốc của vật là bao nhiêu ? ( so với v0)

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-08-31T14:15:27+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:17:18+00:00

  Đáp án:

  ∆x = (v0+v).∆t / 2 
  ∆t là thời gian vật thực hiện độ dời ∆x với vận tốc thay đổi từ v0 đến v. 
  Lưu ý ở bài này giây thứ 1 tính từ thời điểm t=0 đến t=1 
  Giây thứ 4 tính từ thời điểm t=3 đến t=4 

  (**) Công thức không phụ thuộc thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều : 
  v^2 – v0^2 = 2.a.∆x 
  Với a là gia tốc, vật thực hiện độ dời ∆x với vận tốc thay đổi từ v0 đến v

   

  0
  2021-08-31T14:17:24+00:00

  Đáp án:

  Vận tốc bằng vận tốc ban đầu 

  Giải thích các bước giải:

  Vì bỏ qua các lực cản và cơ năng của vật không đổi nên khi ở những nơi có cùng thế năng ( ở đây là cùng độ cao ) thì vật sẽ có cùng động năng hay nói cách khác là cùng vận tốc

  Do đó vận tốc của hòn sỏi khi rơi trở lại mặt đất đúng bằng vận tốc ban đầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )