Một hộp bóng có 1 phần 2 số bóng màu đỏ ,1 phần 3 số bóng màu xanh ,còn lại là bóng màu vàng .Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng Chú Ý :Chỉ hướng dẫn

Question

Một hộp bóng có 1 phần 2 số bóng màu đỏ ,1 phần 3 số bóng màu xanh ,còn lại là bóng màu vàng .Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng
Chú Ý :Chỉ hướng dẫn cách làm ko kết quả

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-07-05T19:47:24+00:00 2 Answers 200 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-05T19:48:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Tổng phân số chỉ số bóng đỏ và xanh là:

  `1/2+1/3=5/6`

  Phân số chỉ bóng màu vàng là:

  `1- 5/6=1/6`

  Đ/S :`1/6` bóng vàng

  1
  2021-07-05T19:48:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Phân số chỉ số bóng màu vàng là:

  1-$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$ =$\frac{1}{6}$

  Đáp án :$\frac{1}{6}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )