Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chất. b)

Question

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.
a) Tính phân tử khối của hợp chất.
b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố

in progress 0
aikhanh 2 ngày 2021-09-08T23:53:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:54:44+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} \text{X là Natri (Na).}\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ CTHH:\ X_2O\\ M_{X_2O}=31\times 2=62\ (g/mol)\\ b,\ 2M_{X}+M_{O}=62\\ ⇔2M_{X}+16=62\\ ⇔2M_{X}=46\\ ⇔M_{X}=23\ (g/mol)\\ \Rightarrow \text{X là Natri (Na).}\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-08T23:54:57+00:00

  Đáp án: a) do phân tử khối của Hiđro bằng 2đvC 

  => Phân tử khối của hợp chất là: 2.31=62đvC

  b) Nguyên tử khối của X là:

  2.X+16=62

  => 2X=62-16

  =>2X=46

  =>X=46÷2

  =>X=23đvC

  => X là nguyên tử Natri, kí hiệu Na

  Đáp án đấy ạ bn vote cho mình 5 sao với câu trả lời hay nhất nhé mình cảm ơn ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )