Một hợp chất có ptử gồm 2 ngtử nguyên tố X liên kết vs 3 ngtử O và nặng hơn phân tử oxi là 3.1875 lần a) Tính PTK trong hợp chất b)Tính NTK của X. C

Question

Một hợp chất có ptử gồm 2 ngtử nguyên tố X liên kết vs 3 ngtử O và nặng hơn phân tử oxi là 3.1875 lần
a) Tính PTK trong hợp chất
b)Tính NTK của X. Cho biết tên và kí hiệu hóa họcX

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-23T03:19:23+00:00 2 Answers 125 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:20:55+00:00

  MHợpchất là : 32 . 3,1875 = 102 (g/mol)

   MX = 102−482 = 27 (g/mol)

  ⇒ X là nguyên tố Al(Nhôm); Hợp chất ban đầu là 

  0
  2021-09-23T03:20:55+00:00

  $M_{Hợp  chất}$ là : 32 . 3,1875 = 102 (g/mol)

  ⇒ $M_{X}$ = $\frac{102 – 48}{2}$ = 27 (g/mol)

  ⇒ X là nguyên tố Al(Nhôm); Hợp chất ban đầu là $Al_{2}$$O_{3}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )