Một hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tố là C và O. Thành phần của hợp chất (theo khối lượng) có 42,6% là nguyên tố cacbon còn lại là nguyên tố oxi.

Question

Một hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tố là C và O. Thành phần của
hợp chất (theo khối lượng) có 42,6% là nguyên tố cacbon còn lại là nguyên tố oxi.
Tỉ lệ về số nguyên tử của cacbon và số nguyên tử oxi trong hợp chất là (làm tròn
số

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-07-24T20:33:46+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:35:18+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  x:y = 1:1\\
  CTHH:CO
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CTHH:{C_x}{O_y}\\
  \% O = 100 – \% C = 100 – 42,6 = 57,4\% \\
  x:y = \dfrac{{\% C}}{{{M_C}}}:\dfrac{{\% O}}{{{M_O}}} = \dfrac{{42,6}}{{12}}:\dfrac{{57,4}}{{16}}\\
   \Rightarrow x:y = 3,55:3,5875 = 1:1
  \end{array}\) 

  0
  2021-07-24T20:35:25+00:00

  đặt CTC của hợp chất là CxOy

  %O=100-42,6=57,4%

  Ta có tỉ lệ : x : y = 42,6/12 : 57,4/16

  <=> x : y= 3,55 : 3,58

  <=> x : y=1 : 1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )