Một hợp chất gồm kim loại R (hóa trị ≤ III) và nhóm SO4, trong đó nguyên tố R chiếm 28% theo khối lượng. Tìm tên nguyên tố R và viết công thức hóa học

Question

Một hợp chất gồm kim loại R (hóa trị ≤ III) và nhóm SO4, trong đó nguyên tố R chiếm 28% theo khối lượng. Tìm tên nguyên tố R và viết công thức hóa học của hợp chất.

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-02T11:55:58+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:57:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi CTHH của hợp chất là: `R_2(SO_4)_n` (n là hóa trị của `R`)

  Ta có: 

  `%R=28%`

  `<=> (2M_R)/(2M_R + 96n).100=28`

  `<=> 2M_R=0,56M_R + 26,88n`

  `<=> 1,44M_R=26,88n`

  `<=> M_R=(56)/(3)n`

  Biện luận:

   `n=1` `=>M_R =(56)/3` `->loại`

  `n=2` `=>M_R =(112)/3` `->loại`

  `n=3` `=>M_R =56` `->Sắt(Fe)`

  Vậy `R` là nguyên tố ` sắt(Fe)`; CTHH của hợp chất: `Fe_2(SO_4)_3`

  Chúc bạn học tốt~

  0
  2021-08-02T11:57:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi hoá trị của kim loại `R` là : `n` `(1<=n<=3)`

  `->` CTHH của hợp chất là : `R_2(SO_4)_n`

  Vì `R` chiếm `28%` về khối lượng nên ta có :

  `%R=(2R)/(2R+96n) . 100%`

  `->(2R)/(2R+96n) . 100%=28%`

  `->(2R)/(2R+96n)=0,28`

  `->2R=0,56R+27,44n`

  `->1,44R=26,88n`

  `->R=18,67n`

  Với `n=1->M_R=18,67` $(g/mol)$ `->` Loại

  Với `n=2->M_R=37,34` $(g/mol)$ `->` Loại

  Với `n=3->M_R=55` $(g/mol)$ `->R` là `Fe`

  Vậy nguyên tố `R` cần tìm là `Fe` và CTHH của hợp chất là : `Fe_2(SO_4)_3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )