Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M2+ và X–, tổng số hạt (proton, nơtron, electron) trong phân tử MX2 là 186 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số

Question

Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M2+ và X–, tổng số hạt (proton, nơtron, electron) trong phân tử MX2 là 186 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số nơtron của ion M2+ nhiều hơn X– là 12. Tổng số hạt M2+ nhiều hơn trong X– là 27 hạt. Xác định tên kim loại M,X

in progress 0
Allison 25 phút 2021-09-09T09:04:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:05:38+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  M:\text{Sắt}(Fe)\\
  X:Clo(Cl)
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \text{Tổng số hạt của phân tử là 186}\\
  2{p_M} + {n_M} + 4{p_X} + 2{n_X} = 186(1)\\
  \text{Tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54}\\
  2{p_M} – {n_M} + 4{p_X} – 2{n_X} = 54(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow 4{p_M} + 8{p_X} = 240(3)\\
  \text{Số notron của M nhiều hơn X là 12}\\
  {n_M} – {n_X} = 12(4)\\
  \text{Tổng số hạt M2+ nhiều hơn trong X- là 27 hạt}\\
  2{p_M} + {n_M} – 2 – 2{p_X} – {n_X} – 1 = 27\\
   \Rightarrow 2{p_M} + {n_M} – 2{p_X} – {n_X} = 30(5)\\
   \text{Từ (4) và (5)}\Rightarrow 2{p_M} – 2{p_X} = 18(6)\\
   \text{Từ (3) và (6)}\Rightarrow {p_M} = 26,{p_X} = 17\\
  M:\text{Sắt}(Fe)\\
  X:Clo(Cl)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )