một hộp chứa 3 bi xanh 4 bi vàng 5 bi trắng . Lần lượt lấy ra 3 bi một cách ngẫu nhiên và xếp theo thứ tự. Xác xuất để lần thứ nhất lấy được bi xanh ,

Question

một hộp chứa 3 bi xanh 4 bi vàng 5 bi trắng . Lần lượt lấy ra 3 bi một cách ngẫu nhiên và xếp theo thứ tự. Xác xuất để lần thứ nhất lấy được bi xanh ,lần thứ 2 bi trắng , lần thứ ba bi vàng là

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-11-17T01:32:56+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:34:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xác suất để lần thứ nhất lấy ra bi xanh là: `3/12`

  Xác suất để lấn thứ hai lấy ra bi trắng là: `5/11`

  Xác suất để lần thứ ba lấy ra bi vàng là: `4/10`

  `⇒ P = 3/12 . 5/11 . 4/10=1/22`

  0
  2021-11-17T01:34:46+00:00

  Xác xuất để lần thứ nhất lấy được bi xanh là: 3/12=1/4

  Xác xuất để lần thứ 2 lấy được bi trắng là: 5/(12-1)=5/11

  Xác xuất để lần thứ 2 lấy được bi vàng là: 4/(12-2)=4/10=2/5

  =>P=1/4*5/11*2/5=1/22

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )