Một hộp có 4 bi xanh, 2 bi đỏ. Lấy ra 3 bi thì có bao nhiêu cách để có đủ 2 màu

Question

Một hộp có 4 bi xanh, 2 bi đỏ. Lấy ra 3 bi thì có bao nhiêu cách để có đủ 2 màu

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-07-21T01:51:44+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:53:12+00:00

  – Nếu lấy 1 bi đỏ và 2 bi xanh, số cách là:

  $C_2^1.C_4^2=12$

  – Nếu lấy 2 bi đỏ và 1 bi xanh, số cách là:

  $C_2^2.C_4^1=4$

  Vậy có tất cả $12+4=16$ cách để lấy bi sao cho có cả 2 màu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )