một hs dùng thước có ĐCNN là 1cm để đo chiều dai bàn học của mình và ghi kết quả là 120 cm.Cách ghikeets quả của bạn hs có đúng ko ko?em hãy đổi giá t

Question

một hs dùng thước có ĐCNN là 1cm để đo chiều dai bàn học của mình và ghi kết quả là 120 cm.Cách ghikeets quả của bạn hs có đúng ko ko?em hãy đổi giá trị 120cm ra m

in progress 0
Valentina 4 tuần 2021-08-11T19:19:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:20:36+00:00

  Đáp án:

  Cách ghi của bạn học sinh là hoàn toàn đúng vì số liệu chia hết cho ĐCNN của thước.

  Ta đổi như sau: 120cm = 1,2m

   

  0
  2021-08-11T19:20:45+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Một hs dùng thước có ĐCNN là 1cm để đo chiều dai bàn học của mình và ghi kết quả là 120 cm.Cách ghi kết quả của bạn học sinh là đúng. 120 cm =1,2m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )