một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su . Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồn

Question

một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su . Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê.

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-22T23:43:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:45:29+00:00

  Giải

  Diện tích đất trồng cây cao su bằng số phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê là

  480 : 320 x 100 = 150 %

  Đáp số 150 %

  Chúc học tốt

   

  0
  2021-10-22T23:45:31+00:00

  Đáp án:

   Tỉ số % giữa diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là :

               $\text{480 : 320 × 100 = 150%}$

                    Đáp số : $\text{150%}$

                 – Chúc bạn học tốt –                 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )