Một xí nghiệp đã thực hiện được 5 phần 9 kế hoạch và còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa thì mới hoàn thành được kế hoạch tính số sản phẩm xí nghiệp đư

Question

Một xí nghiệp đã thực hiện được 5 phần 9 kế hoạch và còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa thì mới hoàn thành được kế hoạch tính số sản phẩm xí nghiệp được giao

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-11-22T12:37:36+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:38:45+00:00

  Số phần công việc xí nghiệp còn lại phải hoàn thành là :

  1 – $\frac{5}{9}$ = $\frac{4}{9}$ (công việc)

  Số sản phẩm xí nghiệp được giao là :

  560 : $\frac{4}{9}$ = 1260 (sản phấm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )