Một xí nghiệp dệt thảm được giao làm một số tham xuất khẩu trong 20 ngày. Xí nghiệp đã tăng năng suất lên 20% nên sau 18 ngày không những đã làm xong

Question

Một xí nghiệp dệt thảm được giao làm một số tham xuất khẩu trong 20 ngày. Xí nghiệp đã tăng năng suất lên 20% nên sau 18 ngày không những đã làm xong số thảm được giao mà còn làm thêm được 24 chiếc thảm nữa. Tính số thảm mà xí nghiệp đã làm được?

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-20T06:58:37+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T06:59:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Năng suốt sự định dệt trong 1 ngày là x (x nguyên dương)

   `=> `số sản phẩm dệt được là 20x 
  Năng suất thực tế là : ` (6x)/5`

   số sản phẩm dệt là `(108x)/5`
  Ta có pt : ` (108x)/5 -20x = 24`

  `<=> (108x)/5 – (100x)/5 = 120/5`

  `=> 108x-100x=120`

  `<=> 8x = 120`

  `<=> x = 15` 

  => Số sản phẩm dệt được là : 15.20=300  (sản phẩm)  ( TMĐK ẩn ) 
  Vậy số tấm thảm mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là : 300  sản phẩm 

  CHO MK 5* VÀ CTLHN NHÁ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )