Một xí nghiệp dự định sản xuất mỗi ngày 120 sản phẩm. Khi thực hiện mỗi ngày đã sản xuất được 30 sản phẩm nên đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày.

Question

Một xí nghiệp dự định sản xuất mỗi ngày 120 sản phẩm. Khi thực hiện mỗi
ngày đã sản xuất được 30 sản phẩm nên đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày.
Hỏi xí nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm?
giúp mk vs ạ

in progress 0
Isabelle 3 ngày 2021-12-06T17:54:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:55:30+00:00

  Gọi x là số sản phẩm xí nghiệp dự định sản xuất 

  Thời gian dự định hoàn thành là:

  $\frac{x}{120}$ (ngày)

  Thời gian thực tế hoàn thành là

  $\frac{x}{130}$ (ngày)

  Thời gian thực tế hoàn thành sớm hơn 2 ngày nên ta có

  $\frac{x}{120}$ – 2 = $\frac{x}{130}$ 

  $\frac{13x}{1560}$ – $\frac{2.1560}{1560}$ = $\frac{12x}{1560}$ 

  Vậy xí nghiệp sản xuất  sản phẩm.

  0
  2021-12-06T17:55:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi a là số sản xuất ( a thuộc N*)

  theo đề ta có phương trình

  a/120-2=a/130

  <=> 13a/1560-780/1560=12a/1560

  <=> 13a-780=12a

  <=> a= 780 ™

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )