Một khoáng chất x có trong các mỏ trầm tích muối biển , được khai thác chủ yếu để sản xuất phân bón hóa học . X có thành phần về khối lượng của các ng

Question

Một khoáng chất x có trong các mỏ trầm tích muối biển , được khai thác chủ yếu để sản xuất phân bón hóa học . X có thành phần về khối lượng của các nguyên tố là : 8,649% magie ; 14,054% kali ; 38,378% clo còn lại là oxi và hidro . Biết trong X , tỉ lệ số mol của oxi và hidro là 1:2 . Xác định cthh và tên gọi của khoáng chất X

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-02T23:55:56+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:57:27+00:00

  Đáp án:

  \(MgC{l_2}.KCl.6{H_2}O\)

  Giải thích các bước giải:

  Trong \(X\) tỉ lệ \(O:H=1:2\)

  Vậy \(X\) có dạng \(Mg_xK_yCl_z(H_2O)_t\).

  Ta có:

  \(\% {m_{{H_2}O}} = 100\%  – \% {m_{Mg}} – \% {m_K} – \% {m_{Cl}} = 38,919\% \)

  \( \to x:y:z:y = \frac{{\% {m_{Mg}}}}{{24}}:\frac{{\% {m_K}}}{{39}}:\frac{{\% {m_{Cl}}}}{{35,5}}:\frac{{\% {m_{{H_2}O}}}}{{18}}\)

  =\(\frac{{8,649\% }}{{24}}:\frac{{14,054\% }}{{39}}:\frac{{38,378\% }}{{35,5}}:\frac{{38,919\% }}{{18}} = 1:1:3:6\)

  Vậy \(X\) có dạng CTPT là \(MgKC{l_3}{H_{12}}{O_6}\)

  \(X\) là \(MgC{l_2}.KCl.6{H_2}O\)

  Đây là quặng cacnalit.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )