một khối gỗ hình lập phương có cạnh 1 5m tính khối lượng của khối gỗ biết rằng cứ 1dm3 gỗ đó nặng 8g

Question

một khối gỗ hình lập phương có cạnh 1 5m tính khối lượng của khối gỗ biết rằng cứ 1dm3 gỗ đó nặng 8g

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-05T04:04:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T04:06:06+00:00

  Thể tích khối gỗ lập phương đó là:

  `1,5xx1,5xx1,5=3,375(m^3)`

  Đổi `3,375m^3=3375dm^3`

  Khối lượng khối gỗ đó là:

  `3375:1xx8=27000(g)=27(kg)`

  Đáp số:`27kg`

   

  0
  2021-10-05T04:06:14+00:00

  Thể tích khối gỗ là:

  `1,5xx1,5xx1,5=3,375m^3=3375dm^3`

  Khối lượng khối gỗ là:

  `3375xx8=27000(g)`

  Đáp số: `27000g`.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )