một khối hình hộp chữ nhật có diện tích đáy S=600 cm2 và chiều cao 10cm nổi trên mặt hồ nước có chiều sâu 0.53m Phần gỗ chì trng nước có chiều cao 3 c

Question

một khối hình hộp chữ nhật có diện tích đáy S=600 cm2 và chiều cao 10cm nổi trên mặt hồ nước có chiều sâu 0.53m Phần gỗ chì trng nước có chiều cao 3 cm. Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Tính
a) Trọng lượng riêng d1 của gỗ
b) công tối thiểu của lực để có thể nhúng chìm khối gỗ xuống đáy hồ
mọi người giúp mik nhanh với ạ mik cảm ơn nhiều ạ

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-11-24T13:55:11+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T13:56:51+00:00

  $S=600cm^2=0,06m^2$

  $h=10cm=0,1m$

  $h_c=3cm=0,03m$

  $l=0,53m$

  $d_n=10000N/cm^3$

  $a)d_1=?$

   $b) A=?$

  $Giải:$

  a) Lực đẩy Ácimét tác dụng lên khối gỗ là:

  $F_A=d_n.V_c=d_n.S.h_c=10000.0,06.0,03=18(N)$

  Vì khối gỗ nổi nên:

  $F_A=P=18N$

  Trọng lượng riêng của gỗ là:

  $d_1=\frac{P}{V}=\frac{P}{S.h}=\frac{18}{0,06.0,1}=3000(N/m^3)$

  b) Lực đẩy Ácimét tác dụng lên khối gỗ khi chìm hoàn toàn  là:

  $F_A’=d_n.V=d_n.S.h=10000.0,06.0,1=60(m^3)$

  Đoạn nhúng chìm khối gỗ xuống đáy hồ là:

  $S’=l-h_c=0,53-0,03=0,5$

  Công tối thiểu của lực là:

  $A=F_A’.S’=60.0,5=30(J)$

  Chúc bạn học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )