một khối khí ban đầu có thể tích 5 lít, áp suất 1,2 at được biến đổi đẳng nhiệt sang trạng thái 2 có áp suất 2 at. thể tích khối khí lúc này là

Question

một khối khí ban đầu có thể tích 5 lít, áp suất 1,2 at được biến đổi đẳng nhiệt sang trạng thái 2 có áp suất 2 at. thể tích khối khí lúc này là

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-07-08T20:51:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:52:24+00:00

  Đáp án:

  \({V_2} = 3l\)

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình đẳng nhiệt, ta có:

  \({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} \Rightarrow 5.1,2 = 2{V_2} \Rightarrow {V_2} = 3l\)

  0
  2021-07-08T20:52:40+00:00

  TT1:

  $\begin{cases}V_1=5(l)\\p_1=1,2(atm)\end{cases}$

  TT2:

  $\begin{cases}p_2=2(atm)\\V_2=?\end{cases}$

  Áp dụng định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt:

  `p_1V_1=p_2V_2`

  `=>V_2=(p_1V_1)/(p_2)=(1,2.5)/(2)=3(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )