Một khối khí lý tưởng có thể tích 10 lít, nhiệt độ 27 độ C, áp suất 1atm biến đổi qua hai quá trình: Quá trình 1: Đẳng tích, áp suất tăng 2 lần Quá tr

Question

Một khối khí lý tưởng có thể tích 10 lít, nhiệt độ 27 độ C, áp suất 1atm biến đổi qua hai quá trình: Quá trình 1: Đẳng tích, áp suất tăng 2 lần Quá trình 2: Đẳng áp, thể tích tăng đến 15l a.
a. Tính nhiệt độ sau cùng của lượng khí
b. Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái trong hệ tọa độ ( V,T )

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-09-12T00:50:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:51:17+00:00

  Đáp án:

   T3=900K

  Giải thích các bước giải:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {V_1} = 10lit;{T_1} = 300K;{P_1} = 1atm\\
  {V_2} = {V_1};{P_2} = 2{P_1}\\
  {P_3} = {P_2};{V_3} = 15lit
  \end{array} \right.\)

  a> Nhiệt độ sau quá trình đẳng tích: 
  \(\dfrac{{{P_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{P_2}}}{{{T_2}}} \Rightarrow {T_2} = {T_1}.\dfrac{{{P_2}}}{{{P_1}}} = 300.2 = 600K\)

  Nhiệt độ sau quá trình đẳng áp: 
  \(\dfrac{{{V_2}}}{{{T_2}}} = \dfrac{{{V_3}}}{{{T_3}}} \Rightarrow {T_3} = {T_2}.\dfrac{{{V_3}}}{{{V_2}}} = 600.\dfrac{{15}}{{10}} = 900K\)

  b> vẽ

  0
  2021-09-12T00:51:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trạng thái ban đầu

  V=10l,   p=1atm,    T=300K

  Quá trình 1 Đẳng tích

  V1=V=10l,    p=2atm,    T=?=600K 

  Áp dụng định luật saclo

  P/T=P1/T1

  => T1=(P1. T) /P=(2.300)/1=600K 

  Quá trình 2 đẳng áp

  P2=P1=2atm,    V2=15l,   T2=?900K

  Nhiệt độ sau cùng của lượng khí

  Áp dụng định luật gay 

  V1 /T1 =V2 /T2 

  =>T2 =(V2. T1) /V1=(15. 600)/10=900K

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )