Một khối kim loại có khối lượng 600g và thể tích là 0,05 mét khối.Hãy tính: a)Trọng lượng của khối kim loại b)KLR của khối kim loại c)trọng lượng c

Question

Một khối kim loại có khối lượng 600g và thể tích là 0,05 mét khối.Hãy tính:
a)Trọng lượng của khối kim loại
b)KLR của khối kim loại
c)trọng lượng của khối kim loại

in progress 0
Isabelle 4 tuần 2021-08-16T16:37:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:39:09+00:00

  Đáp án:

  a. P = 10N

  b. D = 12kg/m³

  c. d = 120N/m³ 

  Giải thích các bước giải:

  a. Trọng lượng của khối kim loại là:

  $P = 10m = 10.0,6 = 6N$

  b. Khối lượng riêng của kim loại là:

  $D = \dfrac{m}{V} = \dfrac{{0,6}}{{0,05}} = 12kg/{m^3}$

  c. Trọng lượng riêng của kim loại là:

  $d = 10D = 10.12 = 120N/{m^3}$

  0
  2021-08-16T16:39:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )