Một khối kim loại hình lập phương có cạnh dài 0,4m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó nặng 12,5kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Question

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh dài 0,4m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó nặng 12,5kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-11-30T15:15:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:16:54+00:00

  $\text{Thể tích khối kim loại là:}$

  $\text{0,4 × 0,4 × 0,4 = 0,064 (m³)}$

                                = 64dm³

  $\text{Khối kim loại nặng:}$

  $\text{12,5 × 64 = 800 (kg)}$

  $\text{Đáp số: 800kg}$

  0
  2021-11-30T15:17:47+00:00

  Đổi 0,4m= 4dm 

  Thể tích khối kim loại là:

  $4 \times 4 \times 4= 64 (dm^3)$ 

  Khối lượng khối kim loại là:

  $64 \times 12,5= 800(kg)$

  Đáp số: $800kg$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )