Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W. a) Tính công suất điện trung bình của cả khu dân

Question

Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.
a) Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư
b) Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày
c) Tính tiền điện mà mỗi hộ và cả khu dân cư phải trả trong 30 ngày với giá 700đ/kW.h

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-12-06T19:49:32+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:51:29+00:00

  a) Công suất điện trung bình của cả khu dân cư là: ℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.

  b) Điện năng khu dân cư sử dụng trong 30 ngày là: A = ℘.t = 60.4.30 = 720kW.h = 2,592.1010J.

  c) Tiền điện của mỗi hộ phải trả là: t = 0,12 x 4 x 700 x 30 = 10080 đồng

  Tiền điện cả khu dân cư phải trả là: T = 500 x 10080 = 5040000 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )