Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Trên khu đất đó người ta 40% diện tích đất để trồng rau. Tính diện tích đấ

Question

Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Trên khu đất đó người ta 40% diện tích đất để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau?

in progress 0
Arya 3 ngày 2021-12-06T15:11:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:12:46+00:00

  _____________#.-.#_____________

  “Gấp rưỡi = 1,5 “

  Chiều dài khu đất hình chữ nhật là : 

   `15× 1,5 = 22,5 (m)`

  Diện tích khu đất là : 

  `15×22,5 = 337,5 (m²)`

  Diện tích trồng rau là : 

  `337,5 : 100 × 40 = 135 (m²)`

  Đáp số : `135 m²`

  0
  2021-12-06T15:13:05+00:00

  Đáp án:

   $\text{@Su}$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Chiều dài khu đất đó là:}$

   $15 × 1,5 = 22,5 (m)$

  $\text{Diện tích khu đất đó là:}$

    $22,5 × 15 = 337,5 (m²)$

  $\text{Diện tích đất trồng rau là:}$

    $337,5 : 100 × 40= 135 (m²)$

        Đáp số: 135m²

  $#notcopy$

  Chúc bạn học tốt và cho mình ctlhn nếu được!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )