một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài và kém chiều dài 30 m hỏi diện tích của khu đất đó bao nhiêu mét vuông bằng bao nhiêu hecta

Question

một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài và kém chiều dài 30 m hỏi diện tích của khu đất đó bao nhiêu mét vuông bằng bao nhiêu hecta

in progress 0
Allison 4 tuần 2021-09-16T18:39:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:40:12+00:00

  Chiều rộng khu đất là:

  30 : (3 – 2) x 2 = 60 (m)

  Chiều dài khu đất là:

  60 + 30 = 90 (m)

  Diện tích khu đất là:

  90 x 30 = 2700 (m2) = 0,27 (ha)

          2700m2 = 0,27ha

              đáp số : 0,27 ha

  0
  2021-09-16T18:41:02+00:00

  Đáp án: 2700$m^{2}$ = 0,27ha

  Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng khu đất là:

  30 : (3 – 2) x 2 = 60 (m)

  Chiều dài khu đất là:

  60 + 30 = 90 (m)

  Diện tích khu đất là:

  90 x 30 = 2700 ($m^{2}$) = 0,27 (ha)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )