Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 124m. Nếu tăng chiều rộng lên 8m và giảm chiều dài đi 6m thì được hình vuông. Tính diện tích và chu vi hình chữ

Question

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 124m. Nếu tăng chiều rộng lên 8m và giảm chiều dài đi 6m thì được hình vuông. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật đó ?

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-09-27T12:46:47+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:48:38+00:00

  Đáp án:

   Diện tích : `912 m^2`

  Chu vi : `124m`

  Giải thích các bước giải:

  Tổng chiều dài và chiều rộng là : 

  `124 : 2 = 62 ( m )`

  Vì khi tăng chiều rộng lên `8m` và giảm chiều dài đi` 6m` thì được hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng là : `8 + 6 = 14` ( đơn vị )

  Ta có sơ đồ : 

  Chiều rộng : |————-|                   Tổng : `62 ( m )`

  Chiều dài    : |————-|——|

                                             `14`

  Chiều rộng ban đầu là : `( 62 – 14 ) : 2 = 24 ( m )`

  Chiều dài ban đầu là : `24 + 14 = 38 ( m )`

  Diện tích khu đất là : `24 xx 38 = 912 ( m^2)`

  Chu vi khu đất là : `124 ( m )`

  0
  2021-09-27T12:48:46+00:00

  Đáp án :                                                   bài giải

                                       nửa chu vi là:124:2=62m                                                                                                                             chiều rộng là :[62-8-8]:2=23m                                                                                                                      chiều dài là :62-23=39m                                                                                                                              chu vi là :[39+23]nhân 2=124m                                                                                                                     diện tich là : 39 nhân 23=897m                                                                                                                           ĐS: chu vi:124m

                                                       diện tích : 897m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )