Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 14 210m², chiều dài là 145 m .Tính chu vi của khu đất đó.

Question

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 14 210m², chiều dài là 145 m .Tính chu vi của khu đất đó.

in progress 0
Sadie 4 tháng 2021-08-11T11:02:37+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:04:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

  14210:145=98(m)

  chu vi khu đất hình chữ nhật là :

  (98+145)x2=486(m)

  Đ/s:…

  0
  2021-08-11T11:04:34+00:00

  Chiều rộng khu đất là:

     $14210:145=98$(m)

  Chi vi khu đất là:

     $(145+98)\times2=486$(m)

                     ĐS:486 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )