một khu đất hình chữ nhật có diện tích 245m vuông, trên khu đất đó người ta xây một vườn hoa hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần lượt là 8m và 15m, t

Question

một khu đất hình chữ nhật có diện tích 245m vuông, trên khu đất đó người ta xây một vườn hoa hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần lượt là 8m và 15m, tính diện tích phần đất còn lại.

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-03T22:55:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T22:57:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $\text{ Diện tích vười hoa hình thoi là:}$

      `(1)/(2).8.15=60(m^2)`

  $\text{ Diện tích phần còn lại là:}$

        `245-60=185(m^2)`

            $\text{Đáp số:}$`185m^2`

  0
  2021-08-03T22:57:39+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Diện tích vườn hoa là:

       `8xx15:2=60(m^2)`

  Diện tích đất còn lại là:

       `245-60=185(m^2)`

            Đáp số: `185m^2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )