Một khu đất hình chữ nhật có nưa chu vi là số lớn nhất có 2 chữ số . A.Tính diện tích của khu đất (biết chiều dài gấp hai chiều rộng và nửa chu vi đượ

Question

Một khu đất hình chữ nhật có nưa chu vi là số lớn nhất có 2 chữ số . A.Tính diện tích của khu đất (biết chiều dài gấp hai chiều rộng và nửa chu vi được tính bằng mét ) . B.cứ 1mvuông thu đc 16kg rau . Hỏi cả khu đất thu đc bnhiêu tạ rau

in progress 0
aikhanh 14 phút 2021-09-16T18:22:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:23:34+00:00

  a) Số lớn nhất có 2 chữ số là 99.

  Coi chiều rộng là 1 phần thì chiều dài là 2 phần.

  Chiều dài khu đất hình chữ nhật đó là:

         99 : (2 + 1) × 2 = 66(m)

  Chiều rộng khu đất hình chữ nhật đó là:

         99 – 66 = 33(m)

  Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là:

         66 × 33 = 2178(m²)

  b) Khu đất đó thu được số ki-lô-gam rau là:

         16 × (2178 : 1) = 34 848(kg)

      Đổi: 34 848 kg = 348,48 tạ

                                Đáp số: a) 2178 m²

                                             b) 348,48 tạ rau

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-09-16T18:23:37+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Nửa chu vi hcn là 99 m

  => chiều dài + chiều rộng = 99m

  Do chiều dài gấp đôi chiều rộng nên coi chiều dài là 2 phần chiều rộng là 1 phần => giá trị mỗi phần là 99:3=33(m)

  => chiều dài dài 33.2=66 (m)

  chiều rộng là 33 (m)

  => diện tích khu đất là: 33.66=2178($m^{2}$)

  vì 1 mét vuông thu đc 16kg rau

  => 2178 m vuông thu đc 16.2178=34848 kg rau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )