mot khu dat hinh thang co day lon 72m , day nho bang 3/5 day lon va gap ruoi chieu cao . tinh dien tich khu dat do

Question

mot khu dat hinh thang co day lon 72m , day nho bang 3/5 day lon va gap ruoi chieu cao . tinh dien tich khu dat do

in progress 0
Ruby 3 phút 2021-10-09T09:25:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T09:26:59+00:00

  Đáp án: 1658,88 m2

   

  Giải thích các bước giải: 

      Đáy bé khu đất hình thang là:

           72 x 3/5= 43,2 (m)

      Chiều cao khu đất hình thang là:

           43,2 : 3/2= 28,8 (m)

      Diện tích khu đất hình thang là:

           (72+43,2) x 28,8 : 2= 1658,88 (m2)

                            Đáp số: 1658,88 m2

   

  0
  2021-10-09T09:27:06+00:00

  Đáy nhỏ hình thang là: 72 x 3/5 = 216/5 m

  Chiều cao hình thang là: 216/5 : 1,5 = 144/5 m 

  Diện tích khu đất hình thang là:   ( 72 + 216/5 ) x 144/5 : 2 = 41472/25 m2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )