một khu vườn có 340 cây ăn quả ,trong đó có 55 phần trăm là cây cam , còn lại là xoài hỏi trng vườn có bao nhiêu cây xoài

Question

một khu vườn có 340 cây ăn quả ,trong đó có 55 phần trăm là cây cam , còn lại là xoài hỏi trng vườn có bao nhiêu cây xoài

in progress 0
Cora 1 năm 2021-11-26T10:40:56+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:42:18+00:00

  Số phần trăm cây xoài:

  `100%-55%=45%`

  Số cây xoài:

  `340\times 45%=153` (cây)

  Đáp số: `153` cây xoài

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )